Concept

Women100 (W100) is een diverse vrouwengemeenschap uit alle hoeken van Brussel die de stemmen en acties van vrouwen in Brussel willen verbinden en versterken. We houden van onze stad Brussel en geloven dat de uitzonderlijke diversiteit haar kracht is als stad in de 21e eeuw. We streven om bruggen te bouwen en barrières te slopen tussen diverse vrouwen uit alle hoeken van Brussel. We willen meer kansen creëren door vrouwen samen te brengen met als doel : volgens een gemeenschappelijke visie beter samen te leven in de verschillende Brusselse gemeenschappen, meer bepaald : verschillende leeftijden ; rassen ; nationaliteiten van herkomst; talen; en vaardigheden.

We organiseren een vergadering met 100 vrouwen die de volledige sociaal-cultureel-economische diversiteit van de stad vertegenwoordigen. Met als doel deze krachtige gemeenschappelijke visie te creëren met vrouwen door vrouwen voor vrouwen met als thema : "Hoe kunnen we allemaal beter samenleven in een divers Brussel?" Ons werk wordt geleid door waarden en principes die in ons Charter zijn uitgeschreven, en het evenement zal worden gefaciliteerd met behulp van methodologieën die ruimte creëren voor deelnemers om zich in een authentieke dialoog met elkaar te verbinden.