Charter

Waarden

Dit zijn onze gedeelde waarden die onze acties onderbouwen:

  • Diversiteit

  • Autonomie

  • Respect

  • Liefde

  • Solidariteit

  • Inclusie

  • Veerkracht

W100:
Brussel voor vrouwen
<->
Vrouwen voor Brussel

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep van diverse vrouwen van alle uithoeken in Brussel, die willen connecteren met anderen en die de stemmen en de acties van vrouwen in Brussel willen versterken.

We houden van onze stad en geloven dat de uitzonderlijke diversiteit van Brussel een troef is in de 21ste eeuw. Maar we erkennen we dat er verschillen zijn tussen de diverse mensen die in de stad wonen.

Wij geloven dat vrouwen een belangrijk kanaal zijn om perspectieven te delen en een gemeenschappelijk draagvlak op te bouwen. Daarom streven we ernaar om bruggen te bouwen en barrières neer te halen tussen vrouwen uit alle hoeken van Brussel. We willen vrouwen de kans geven om samen een krachtige gemeenschappelijke visie te ontwikkelen om beter samen te leven in een divers Brussels over gemeenschappen, leeftijden en talen heen...

Visie

We willen een sterke gemeenschappelijke visie uitbouwen met vrouwen, door vrouwen en voor vrouwen over hoe we beter samenleven in een divers Brussel. 

Principes

1. We streven ernaar om een groep te zijn die bruggen bouwt en drempels weghaalt voor vrouwen van alle uithoeken in Brussel. Dit is een burgerinitiatief dat ook zij die geen burger zijn omhelst: Europeanen en niet-Europeanen, migranten, expats, Brusselaars en niet-Brusselaars.

2. We streven ernaar om bestaande initiatieven door en voor vrouwen te connectoren en te versterken, evenals bestaande initiatieven van burgerparticipatie (inclusief niet-burgers,… ) te bevorderen waarbij we expliciet de stemmen van vrouwen als vector voor positieve energie en verandering voor de stad erkennen.

3. We werken eraan om de inclusie te verzekeren van vrouwen in Brussel en dit in al hun diversiteit: cultureel, taal, leeftijd, gemeenschap, socio-economische achtergrond, statuut van burgerschap, zorgverantwoordelijkheden.

4. We kiezen ervoor om bewust de diversiteit in Brussel te vieren: om de drempels te identificeren die de volle deelname van vrouwen in ons werk zouden hinderen, om vervolgens actie te nemen om deze drempels weg te werken om er zo voor te zorgen dat al onze processen toegankelijk zijn voor vrouwen.

In praktijk betekent dit bijvoorbeeld: Vertaling en tolken voorzien, dialoog bevorderen, erover waken dat de vergaderingen on-en offline toegankelijk zijn, kinderopvang voorzie

5. We ontwikkelen participatieve methodes zowel on-als offline die de dialoog, het gesprek, het luisteren, de interactie en het wederzijds begrip zullen bevorderen.

6. We streven ernaar om het welzijn van alle vrouwen die deelnemen als basis voor al onze acties te beschouwen. Dit betekent dat we een cultuur en omgeving van empathie, vriendelijkheid, zorgzaamheid en plezier zullen promoten die er moet voor zorgen dat de deelname aan het proces op zich al een kans is om zelfzekerheid, vertrouwen en leergierigheid op te bouwen in een omgeving waar vrouwen zich gehoord voelen.

7. Wij zijn politiek, financieel en institutioneel onafhankelijk. Dit betekent dat we geen bescherming, financiering of institutionele steun van politieke partijen overheden krijgen.

8. We werken op vrijwillige basis met vrouwen voor vrouwen.

9. Op lange termijn willen we een sterke stem van vrouwen uitbouwen evenals het werk versterken dat anderen in het middenveld al doen teneinde een positieve impact te hebben op de politiek en het leven in de regio.

10. We zijn een luisterende en lerende gemeenschap die leert van het belangrijke werk van anderen die zichzelf ontwikkelt en versterkt.

11. We streven ernaar om een positieve impact te hebben op het leven van vrouwen in Brussel.

Zinneke Parade - 2018.jpg